Сегментна Зъбна Снимка

Сегментна Зъбна Снимка

Сегментна Зъбна Снимка

 Сегментна рентгенова снимка (или също наричана периапикалната дентална рентгенография) е една от най-често използваните интраорални дентални радиографии. Този вид снимки дават много добра информация за състоянието на зъбите и костите, които ги обграждат. По тази причина те се използват най-често, когато пациентът има конкретни оплаквания, свързани с някой зъб или когато е необходимо проследяване на извършвана процедура.

Изображението обхваща целия зъб – от короната до самия край на корена и всички заобикалящи го тъкани (кост, пародонт, венец). Благодарение на сегментните зъбни снимки могат да бъдат открити проблеми като: зъбни кариеси, периодонтити, кисти, периодонтална костна загуба или заболяване на венците. Особено полезни сегментните снимки са, когато е необходимо диагностициране на заболявания в подвенечната линия като ретенирани зъби, кисти, тумори и костни изменения.

Поради лесното си изпълнение, ниската материална стойност и незначителната доза лъчево натоварване, сегментните снимки са незаменими при проследяването на хода на оздравителния процес при продължителни лечения на зъби. Сравнявайки поредните снимки,стоматологът регистрира промяната в тъканите и оценява успеха от избрания лечебен метод.  Сегментните дентални рентгенографии могат да бъдат направени, като показват само една избрана област.

На една снимка могат да бъдат събрани от два до три зъба. Съществува обаче и вариант, при който са свързани в последователни снимки, обхващащи цялата уста. Това представляват радиографии на всичките зъби, събрани в 20 кадъра (4 Bitewingснимки и 16 периапикални).  Както всяка дентална рентгенография, така и сегментната не изисква никаква специална подготовка от страна на пациента преди направата ѝ. За изпълнението ѝв устата на пациента се поставя рентгеновият филм (или дигиталният сензор), пациентът се подканя да го притисне с показалец към избрания зъб, а рентгеновият лаборант насочва кугела (източникът на лъчение)към желаната област.

Процесът на заснемане трае по-малко от секунда.  Единствено е необходимо лекуващият зъболекар да бъде уведомен, ако има наличие на бременност. Въпреки че нивата на излъчвана радиация са минимални, е добре радиографиите по време на бременността да бъдат избягвани, ако не са наложителни.  Все пак няма място за притеснения, когато става въпрос за количеството излъчвана радиация и дали то не би застрашило здравето на пациентите. Количеството на излъчваната радиация, при направата на дентални радиографии, е съобразено с количеството радиация, което може да поеме всеки човек.

При съвременните дигитални рентгенови апарати информацията за изображенията се поема от цифров сензор, който изисква много по-малка доза лъчение за получаването на качествена снимка.

 

Share:

Comments 2

Add Comment

Вашият коментар