Дентални Рентгенови Снимки

Дентални Рентгенови Снимки

Денталните Рентгенови Снимки са един от най-разпространените начини за установяване на проблеми, свързани с устната кухина. Те се получават лесно и безболезнено за пациента, което обяснява честата им употреба. Освен това обаче денталните рентгенови снимки дават информация за състоянието на венците, зъбите, челюстите, която не може да бъде получена единствено от преглед. Според случая и това каква информация иска да получи зъболекарят, се правят интраорални зъбни снимки или екстраорални рентгенови снимки. Интраоралните показват детайли за състоянието на зъбните корени, костите, обграждащи зъбите, развиващите се зъби и помагат за откриването на кариеси и диагностициране на състоянието на зъбите и челюстите. Към интраоралните снимки спадат:

  1. Сегментни зъбни снимки – на тези снимки се изобразява един или няколко (2-3) зъба. Те показват целия зъб от короната до края на корена, където зъбът се свързва с костта. Използват се, за да се установят проблеми със зъбния корен или костите, обграждащи зъба. Благодарение на тях могат да се откриват ретенирани зъби, абсцеси, кисти, тумори или костни нарушения.
  2. Bite Wing рентгенова снимка – името и идва от малкото „крило” прикачено перпендикулярно на филма, което се захапва между зъбите на горната и долната челюст. Това е снимка, която показва дъвкателните горни и долни зъби от лявата или дясната страна и това как те се допират един до друг. Чрез такава снимка може да бъде установено налично разстояние между зъбите, да се открият кариеси, нарушения в костната плътност и заболяване на венците.
  3. Оклузална рентгенова снимка – това са снимките, които показват целия горен или  целия долен ред зъби с прилежащата челюст. Използвайки такава снимка, зъболекарят вижда ясно цялостното развитие на зъбите и правилното им позициониране в челюстите. Такива снимки се използват също за откриването на кисти, тумори, допълнителни зъби (непробили през венеца), чужди тела и диагностицирането на фрактури на челюстните кости.
Сегментна Зъбна Снимка
Панорамна Зъбна Снимка Ортопантомография

Другият вид дентални рентгенови снимки – екстраорални, показват зъбите, но се използват по често, когато е необходимо диагностициране на челюстите и костите. Чрез тях информацията не е толкова конкретна, колкото тази, която дават интраоралните дентални снимки и затова не се използват, за да се установяват кариеси или проблеми, свързани с отделните зъби. Те обаче са изключително полезни за определяне на общото състояние на устната кухина, за откриване на ретенирани зъби, установяване на развитието на челюстите и откриване на евентуални проблеми между зъбите, челюстите и долно-чеюстните стави, или други лицеви кости. Най-разпространените видове екстраорални рентгенови снимки са:

  1. Панорамна рентгенова снимка – това е двуизмерно изображение на цялата устна кухина – венци, зъби, синуси, областта около носа, горна и долна челюст и долно-челюстни стави, помагащо за откриване на проблеми, чиято симптоматика може още да не се е появила. Изключително полезни са при определяне на позицията на новопробиващи зъби или зъби, които не могат да си проправят път през костта. Благодарение на тях могат да бъдат открити кисти и туморни образувания.
  2. Компютърна томография (КТ) – е серия от ренгенови снимки, изобразяващи сегмент от зъби и заобикалящите ги кости. На всяка снимка се вижда ясно определен слой от този сегмент, като се добива точна представа за обема и разстоянието между тъканите. КТ се използва при планирането на прецизни операции – при поставянето на зъбни импланти и при отстраняването на образувания или зъби. Употребата на КТ е рядка, поради по-голямата доза лъчево натоварване, на което е подложен пациетна по време на изпълнението и.
  3. Цефалометрична прожекция – най-често се използва при определянето на нуждата ортодонтско лечение, както и в различните отапи от неговото изпълниение, защото показва взаимовръзките между зъбите и челюстите, но и индивидуалния профил на всеки зъб.

Запиши час за зъболекар в Пловдив сега!

Направи запитване или се Обади се на телефон 0896 37 84 84 и запиши час